• TELEPHONE 01-5919641
  • EMAIL ADDRESS aapasisaving@gmail.com
  • ADDRESS Baluwatar-04, kathmandu

२०० कित्ता सेयर नपुगेका सदस्यहरुको लागि रकम जम्मा गर्ने एवं नयाँ सदस्यता लिने बारेको सूचना