• TELEPHONE 4411250 Ext : 288
  • EMAIL ADDRESS aapasisaving@gmail.com
  • ADDRESS Baluwatar-04, kathmandu

काठमाडौँ उपत्यका बाहिर ने.रा. बैंकमा कर्यरत यस संस्थाका सदस्हरुलाई कर्जा लिने प्रकृया बारे .