• TELEPHONE 4411250 Ext : 288
  • EMAIL ADDRESS aapasisaving@gmail.com
  • ADDRESS Baluwatar-04, kathmandu

Archive

सूचना  - May 15, 2023
०७९ चैत्र महिनाको बित्तिय विवरण प्रकाशित गरिएको बारे  - Apr 18, 2023
०७९ फाल्गुन महिनाको बित्तिय विवरण प्रकाशित गरिएको बारे  - Mar 16, 2023
Loan Application  - Feb 28, 2023
Loan Renew Form  - Jan 3, 2023
Know You Member (KYM)  - Jan 3, 2023
New Member Form  - Jan 3, 2023
कोषाध्यक्षको बजेट ०७९/०८०  - Dec 22, 2022
आ.व. २०७८/०७९ को वितीय विवरण  - Dec 22, 2022
ऋण समितिको प्रतिवेदन  - Dec 22, 2022
कोषाध्यक्षको प्रतिवेदन  - Dec 22, 2022
लेखा समितिको प्रतिवेदन  - Dec 22, 2022
अध्यक्षको प्रतिवेदन  - Dec 22, 2022
कर्मचारी विनियमावली २०७९  - Dec 20, 2022
लेखा निर्देशिका २०७९  - Dec 20, 2022
लेखापरीक्षण कार्यविधि २०७९  - Dec 20, 2022
Election Notice  - Dec 17, 2022
काठमाडौँ उपत्यका बाहिर ने.रा. बैंकमा कर्यरत यस संस्थाका सदस्हरुलाई कर्जा लिने प्रकृया बारे .  - Nov 14, 2022
सदस्य पहिचान विवरण (KYM) अध्यावधिक गर्ने बारेको सूचना  - Nov 14, 2022
३१ औं वार्षिक साधारण सभा स्थगित भएको सूचना ।  - Nov 9, 2022