• TELEPHONE 01-5919641
  • EMAIL ADDRESS aapasisaving@gmail.com
  • ADDRESS Baluwatar-04, kathmandu

Archive

अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना .  - Mar 17, 2024
०८० मङंसिर महिनाको बित्तिय विवरण प्रकाशित गरिएको बारे ।  - Dec 19, 2023
ब्याजदर परिवर्तन सम्बन्धी सूचना ।  - Dec 17, 2023
अध्यक्षकाे प्रितवेदन  - Nov 9, 2023
कोषाध्यक्षको प्रतिवेदन  - Oct 6, 2023
आ.व.२०८०।८१ को वार्षिक योजना तथा बजेट  - Oct 6, 2023
लेखा सुपरिवेक्षण समितिको प्रतिवेदन  - Oct 6, 2023
कर्जा लगानी तथा असुली उप समितिको प्रतिवेदन  - Oct 6, 2023
आ.व २०७९।८० को लेखापरिक्षण प्रतिवेदन  - Oct 5, 2023
०८० भाद्र महिनाको वित्तिय विवरण बारे ।  - Sep 22, 2023
AGM Notice 2079/80  - Sep 13, 2023
०८०श्रावण महिनाको बित्तिय विवरण प्रकाशित गरिएको बारे  - Aug 23, 2023
सूचना  - May 15, 2023
०७९ चैत्र महिनाको बित्तिय विवरण प्रकाशित गरिएको बारे  - Apr 18, 2023
०७९ फाल्गुन महिनाको बित्तिय विवरण प्रकाशित गरिएको बारे  - Mar 16, 2023
Loan Application  - Feb 28, 2023
Loan Renew Form  - Jan 3, 2023
Know You Member (KYM)  - Jan 3, 2023
New Member Form  - Jan 3, 2023
कर्मचारी विनियमावली २०७९  - Dec 20, 2022